A MANYE mint szervezet

AZ EGYESÜLET CÉLJA

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete 1990-ben jött létre Szépe György professzor kezdeményezésére. Célja elősegíteni és támogatni az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét – beleértve a magyarnak anyanyelvként és idegen nyelvként való oktatásáét. E célkitűzés magába foglalja általában a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokat, oktatást, képzést és továbbképzést. Az egyesület képviselni kívánja a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeit belföldön és külföldön. Tudatosítani kívánja a magyar társadalom minden rétegében az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát. Saját eszközeivel is nyilvánosságra kívánja hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

 

ELÉRHETŐSÉG

Az egyesület levelezési címe:

MANYE (Dr. Fata Ildikó)
Tomori Pál Főiskola

1223 Budapest, Művelődés utca 21.

Az adó 1%-ról való rendelkezéshez:

A MANYE adószáma
18927254-1-42

Az elnök levelezési címe:
Prószéky Gábor
PPKE ITK
1083 Budapest, Práter u. 50/a

Az egyesület email-címe:
manye1990@gmail.com

Az elnök email-címe:
proszeky.gabor@itk.ppke.hu

Az egyesület weboldala:
www.manye.hu