Rendezvények 2020-ban

 1. december 17-én a MANYE Terminológiai Szakosztálya és Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MATT) közös szervezésében online kerekasztal-beszélgetést rendezünk Terminológiai munkák a pandémia idején címmel. A beszélgetést Fóris Ágota vezeti, felkért hozzászólók: Papp Eszter, Sermann Eszter, Somogyi Zoltán, Tamás Dóra Mária. Az esemény nyilvános.

 

Rendezvények 2019-ben

 1. A terminológia helye a digitalizáció korában és a gépi fordítástámogatásban címmel szimpózium szervezése
 2. január 23-án, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán a Nyelvi közvetítés a digitalizáció című konferencián A terminológia helye a digitalizáció korában és a gépi fordítástámogatásban címmel terminológiai szakosztályi szimpóziumot szerveztünk. Levezető elnök: Tamás Dóra Mária, előadók: Dodé Réka, Faludi Andrea, Klenk Márk, Ugrin Zsuzsanna. Az érintett témák: a terminológia és a gépi fordítás viszonya, az elektronikus dokumentáció és a terminológia kapcsolata, a terminológia és a minőség összefüggése a számítógéppel támogatott fordításban, CAT-es csoportprojektek.
 3. Vizsgálati szempontrendszer online terminológiai adatbázisokhoz címmel workshop szervezése
 4. november 7-én Vizsgálati szempontrendszer online terminológiai adatbázisokhoz címmel workshopot tartottunk a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a fordító és tolmácsképzésben részt vevő hallgatók számára. Trénerek: Tamás Dóra Mária, Sermann Eszter.

 

Rendezvények 2018-ban

1. Kerekasztal-beszélgetés és a Terminológiai Szakosztály megalakulása

Helyszín: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest 14. ker., Dózsa György út 25–27., 127-es terem

A kerekasztal-beszélgetés időpontja: 2018. február 15. 15.00 óra

Résztvevők: Demeczky Jenő (IBM Magyarország), Dodé Réka (MTA Nyelvtudományi Intézet), Dr. Fóris Ágota (KRE TERMIK, MaTT), Dr. Horváth Ildikó (ELTE FTT), Kovács László (TÉK Kft., Tekom Magyaroroszág), Dr. Sermann Eszter (SZTE), Dr. Prószéky Gábor (MTA Nyelvtudományi Intézet, PPKE).

A kerekasztal-beszélgetést vezette: Dr. Tamás Dóra (ELTE FTT, OFFI Zrt.).

A tárgyalt témák:

 • A terminológia helyzete ma Magyarországon: a gyakorlat, az oktatás és a kutatás kapcsolata
 • Az érdekvédelem kérdésköre
 • Mit várnak a szakosztálytól?

Ennek célja az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi terminológia helyzetét és javaslatokat kapjunk a szakosztály tevékenységének megtervezéséhez.

 2. Jogi terminológia konferencia: közös szervezése

Szervezők: PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport – MANYE Terminológiai szakosztály

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Időpont: 2018. szeptember 6.

Témák a jogi terminológián belül: segédeszközök, uniós vs. nemzeti jogi terminológia és a közérthetőség kérdésköre

Szinopszis:

A konferencia célja a jogi terminológia aktuális kérdéseinek feltérképezése, a különböző nézetek ütköztetése és a közös gondolkodás előmozdítása. A jogi terminológia területe az utóbbi időben a gyakorlati rögzítési és közzétételi segédeszközök, terminusok kidolgozásának szemléletmódja és egységeses használata, a tananyagok és az oktatási módszerek területén egyaránt kiemelt figyelmet élvezett. A rendezvény éppen ezért az alábbi témakörök köré csoportosítja figyelmét:

 • A segédeszközök műfajai: jogi szótár mint a lexikográfia kontra a terminológiai adatbázis mint a terminológia segédeszköze közti különbségek és párhuzamok.
 • Az uniós kontra nemzeti terminológia: átfedések és eltérések, tárgykörök szintjén ennek adatkezelési stratégiái, dokumentálása, azaz ennek terminológiamenedzsmenet érintő kérdései.
 • A közérthetőség kérdésköre jogi szakszövegek fordításakor, amely mögött különböző felfogások húzódnak meg. Fordításkor a terminológusok megfeleltetésekor felmerül kérdésként: használjuk a meglévőt (fordítási ekvivalens/analóg fogalom) vagy alkossunk újat (terminusjelölt/neologizmus)? Ha más jogrendszerek terminusait megtartjuk, azok megkönnyítik a fogalmak beazonosítását, ugyanakkor a jogi fogalmak rendszerhez kötöttsége miatt félrevezetők is lehetnek. Különösen nagy kihívásokat támaszt a lingua franca szerepét betöltő, nem egységes és esetjogra épülő angolszász jogi szaknyelv és terminológia.

A konferenciát követően az előadások megjelentetése a Magyar Jogi Nyelv folyóiratban (https://joginyelv.hu/).

 3. Szegedi terminológiai csütörtök. Terminológiai workshop és kerekasztal-beszélgetés

A SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága, a MANYE Terminológia Szakosztálya és Szegedi Fordításkutató Műhely közös rendezvénye

Időpont: 2018. október 11. 14.00–17.00 óra

Helyszíne: MTA SZAB Székház, Szeged, 6720, Somogyi utca 7.

 

Program:

 1. Workshop az SZTE BTK fordító és tolmács mesterképzésében részt vevő hallgatói számára Miért (ne) fordítsunk terminusokat? címmel Sermann Eszter és Tamás Dóra Mária vezetésével.
 2. Kerekasztal-beszélgetés A terminológia elmélete és gyakorlata a fordítóképzésben címmel. A beszélgetés résztvevői: Faludi Andrea (LEG Zrt., KRE), Lesznyák Márta (SZTE), Papp Eszter (KRE), Seidl-Péch Olíva (BME), Sermann Eszter (SZTE), Ugrin Zsuzsanna (BME), Tamás Dóra Mária (ELTE, OFFI Zrt.).

Az eseményről részletes beszámoló az alábbi linken olvasható:

http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk-2018-oktober/szegedi-terminologiai?fbclid=IwAR1miseoIFGx85uQlp82M1BaEGpeMzix7UuwgqUlE1iCwin3YSLH1M-4eeU