RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNYEK VIDEÓN

 

 

 

A MANYE Terminológiai Szakosztálya létrehozásának célja, hogy elősegítse a magyar és idegen nyelvi terminológiai kutatásokat és támogassa az oktatást és a továbbképzést. Ennek érdekében rendszeresen szervez terminológiai témájú szakmai rendezvényeket és kapcsolatot tart más, a terminológia területén érdekelt szervezetekkel, kutatócsoportokkal és oktatási intézményekkel.

A MANYE Terminológiai Szakosztálya 2018. február 15-én alakult meg a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Az alakuló ülésen Fóris Ágota, a MANYE alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen titkos szavazás eredményeképpen 14-14 egyhangú igen szavazattal a jelenlevők megválasztották a szakosztály elnökévé Tamás Dóra Máriát, a titkári tisztségre pedig Sermann Esztert. Megalakuláskor a jelenlévők száma 16 fő, szavazásra jogosultak száma 14 fő volt.

A szakosztály elnöke: Tamás Dóra Mária (OFFI Zrt., Budapest)

A szakosztály titkára: Sermann Eszter (SZTE, Szeged)

A szakosztály alapító tagjai: Bölcskei Andrea, Czinkóczki Ágnes, Demeczky Jenő, Dodé Réka, Faludi Andrea, Fóris Ágota, Klenk Márk, Kovács László, Horváth Ildikó, Miklódi Dóra, Prószéky Gábor, Sermann Eszter, Szőllősy Sebestyén András, Tamás Dóra Mária, Tóth Zsuzsanna, Ugrin Zsuzsanna

Jelenlegi tagok száma 24 fő.