Nádor Orsolya: A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia tanúságtétele a Hungarológiai Évkönyv első huszonegy kötetében. 204-239.  HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV. 2020. XXI. évfolyam, 1–2. szám. Köszöntő kötet Szűcs Tibor tiszteletére.  PTE BTK, Pécs, 2020.

 

 

B. Nádor Orsolya és Giay Béla (szerk.): Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához 1945–1988. Hungarológiai ismerettár 3. Nemzetközi Hungarológiai Központ 1989