A Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusok kiadványai

A Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai 1991-től 2004-ig a kongresszusok önálló köteteiként jelentek meg. Különböző arculattal, szerkesztőkkel és más kiadóknál, általában egy központi és több kisebb kötetben kerültek kiadásra az előadások írott változatai. 2005-től (a 2004-ben Nyíregyházán rendezett XIV. kongresszustól kezdve) a MANYE önálló arculattal és ISSN-számmal rendelkező kötetsorozatot indított (A MANYE Kongresszusok Előadásai, ISSN 1786-545X), melyben a kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatai jelentek meg. Eleinte minden tanulmány nyomtatásban, később a központi tanulmánykötet nyomtatásban, a tanulmányok összessége pedig CD-n lett kiadva, illetve egyes kötetek online is elérhetővé váltak.

Általánosságban az egyes kongresszusok résztvevőinek száma 150 és 500 fő között mozgott. A résztvevők főként alkalmazott nyelvészettel és magyar nyelvészettel foglalkozó egyetemi oktatók, kutatók, de a rendezők bátorítják a PhD hallgatókat, a lektorátusi és a középiskolai nyelvtanárokat is előadások tartására. A MANYE mindig is nyitott, kíváncsi és befogadó közeg volt, a kongresszusok teret adnak a szakmai vitáknak, kérdéseknek, megbeszéléseknek, és baráti hangulatú események is egyben.

Az alábbiakban a megjelent kongresszusi kötetek adatait soroljuk fel. Ezek részben teljes, központi kötetek, részben egyes szekciók anyagát tartalmazó kisebb kötetek. Az itt közölt lista nem teljes, mivel egyes szekciók anyagai külön kiadványokban jelentek meg, így pl. a magyar mint idegen nyelv szekció előadásai egyes években a pécsi Hungarológiai Évkönyvben.

A korábban publikált nyomtatott köteteket az Országos Széchenyi Könyvtár pdf formában elérhetővé tette a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatás keretében (www.mek.oszk.hu), így ezek a korábbi könyvek most már online, ingyenesen is elérhetőek.

Kongresszusi kötetek a konferenciák időrendjében (1991 és 2004 között)

Székely Gábor (szerk.) 1991. Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia I–II. Nyíregyháza, 1991. május 3–4. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola. ISBN 963717026X. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23376/pdf/23376_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23300/23376/pdf/23376_2.pdf

Annus Gábor, Bárdos Jenő, Lengyel Zsolt (szerk.) 1994. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó. ISBN 963 733 229 4. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23377/23377.pdf

Klaudy Kinga (szerk.) 1993. III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. április 2–3. Miskolc: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. ISBN 963 661 232 3. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23374/pdf/23374_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23300/23374/pdf/23374_2.pdf

Aradi András, Sturcz Zoltán, Szőllősy-Sebestyén András (szerk.) 1994. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1994. április 7–9. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. I–II. Budapest: BME TTK Nyelvi Intézet. ISBN 963 420 313 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23401/pdf/23401_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23400/23401/pdf/23401_2.pdf

Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (szerk.) 1995. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: „Európai és hazai dimneziók”. Veszprém: Veszprémi Egyetem. ISBN 963 733 250 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23393/23393.pdf

Székely Gábor, Cs. Jónás Erzsébet (szerk.) 1996. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1996. április 2–4. Nyíregyháza. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. ISBN 963 717 086 3. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23407/pdf/23407_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23400/23407/pdf/23407_2.pdf

Polyák Ildikó (szerk.) 1997. Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1997. április 3–5. Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. ISBN 963-7163-28-X. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23400/pdf/23400_1.pdf

Balaskó Mária, Kohn János (szerk.) 1998. A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. I–III. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16–18. Szombathely. Szombathely: BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. ISBN 963 901 775 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23378/pdf/23378_1.pdf; https://mek.oszk.hu/23300/23378/pdf/23378_2.pdf és https://mek.oszk.hu/23300/23378/pdf/23378_3.pdf

Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, Nádasi Edit (szerk) 1999. Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 1999. április 8–10. Veszprém: Veszprémi Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. (Absztraktgyűjtemény). ISBN 963 922 030 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23379/23379.pdf

Pusztay János (szerk.) 2001. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok: az 1999-es Veszprémi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai. (Colloquia Contrastiva) Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. ISSN 1217-8764, ISBN 963 929 027 0

Bartha Magdolna, Stephanides Éva (szerk.) 2001. A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. ISBN 963-00-6400-6. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23380/23380.pdf

Fóris Ágota, Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor (szerk.) 2002. A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Pécs: Lingua Franca Csoport. ISBN 978 963 641 873 1. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23382/23382.pdf

Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor (szerk.) 2002. Nyelvpedagógia. (Iskolakultúra-könyvek 12.) Pécs: Iskolakultúra. ISSN 1586-202X, ISBN 963 641 875 6. Letölthető: https://mek.oszk.hu/01800/01816/01816.pdf (A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Nyelvpedagógia I–II. szekcióinak előadásai.)

Pusztay János (szerk.) 2002. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok: a 2001-es Pécsi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai. (Colloquia Contrastiva) Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola.  ISSN 1217-8764, ISBN 963 929 074 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23390/23390.pdf

Tóth Szergej (szerk.) 2003. Nyelvek és kultúrák találkozása. XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szeged: SZTE JGYTFK. ISBN 963 916 776 2. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23384/23384.pdf

Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. HU ISSN 1416–8081. Letölthető: http://mek.oszk.hu/04400/04468 (A pécsi XI. és a szegedi XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus [2001 és 2002] lexikológiai és lexikográfiai szekciójában elhangzott előadások írott változata.)

Bakonyi István, Nádai Julianna (szerk.) 2004. A többnyelvű Európa. XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: (2003. április 14–16.) Győr: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék. ISBN 963-7175-21-0. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23385/23385.pdf

Bartha Magdolna (szerk.) 2004. Nyelv – társadalom – nyelvhasználat: a XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. ISBN 963-9558-23-0. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23389/23389.pdf

Pusztay János (szerk.) 2004. Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok: a 2003-as Győri Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai. (Colloquia Contrastiva) Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. ISSN 1217-8764, ISBN 963-9531-18-9. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23386/23386.pdf

„A MANYE Kongresszusok Előadásai” sorozatban megjelent tanulmánykötetek (2005 és 2015 között)

Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor (szerk.) 2005. Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Nyíregyháza, 2005. április 5–7. I–II. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 1.) Pécs–Nyíregyháza: MANYE – Bessenyei György Könyvkiadó. ISSN 1786-545X, ISBN 963 7336 14 1. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23408/pdf/23408_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23400/23408/pdf/23408_2.pdf

Klaudy Kinga, Dobos Csilla (szerk.) 2006. A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7–9. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 2.) Pécs–Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. ISSN 1786-545X, ISBN 963 661697 3, ISBN 963 661698 1. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23409/pdf/23409_1.pdf és https://mek.oszk.hu/23400/23409/pdf/23409_2.pdf

Heltai Pál (szerk.) 2007. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 3.) Pécs–Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9483-78-1. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23392/23392.pdf

Sárdi Csilla (szerk.) 2008. Kommunikáció az információs technológia korszakában. A XVII. MANYE Kongresszus előadásai. Siófok. 2007. április 19–21. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 4.) Pécs–Siófok: MANYE – Kodolányi János Főiskola. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-06-4512-6. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23396/pdf/23396.pdf

Nádor Orsolya (szerk.) 2009. A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. MANYE Kongresszus előadásai. Budapest. 2008. április 3–5. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 5.) Budapest: MANYE – Balassi Intézet. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-87866-4-7 Vol. I., ISBN 978-963-87866-5-4 Vol. II. (CD). Letölthető: https://mek.oszk.hu/21500/21512/pdf/21512_1.pdf és https://mek.oszk.hu/21500/21512/pdf/21512_2.pdf

Zimányi Árpád (szerk.) 2010. A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. A XIX. MANYE kongresszus előadásai. Eger, 2009. április 16–18. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 6.) Székesfehérvár–Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9894-54-9. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23398/pdf/23398.pdf

Boda István Károly, Mónos Katalin (szerk.) 2011. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. A XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Debrecen, 2010. augusztus 26–28. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 7.) Debrecen: MANYE–Debreceni Egyetem. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-50-75-09-4. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23395/pdf/23395.pdf

Horváthné Molnár Katalin, Sciacovelli, Antonio Donato (szerk.) 2012. Az alkalmazott nyelvészet regionális szerepe. A XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szombathely, 2011. augusztus 29–31. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 8.) Budapest–Szombathely: MANYE–NYME. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-334-052-3. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23397/23397.pdf

Tóth Szergej (szerk.) 2013. Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 9.) Budapest–Szeged: MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9927-62-9 (nyomtatott), ISBN 978-963-9927-63-6 (elektronikus). Letölthető: http://mek.oszk.hu/11700/11730/

Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) 2014. Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I–II.: a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26–28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 10.) Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-5219-66-5 (nyomtatott változat), ISBN 978-615-5219-67-2 (elektronikus változat). Letölthető: https://mek.oszk.hu/23300/23399/23399.pdf

Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.) 2015. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Kolozsvár, 2014. április 24–26. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 11.) Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. ISSN 1786-545X, ISBN 978-606-739-019-3. Letölthető: https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/31292; https://mek.oszk.hu/23500/23531/pdf/23531-eloadasok.pdf

További megjelent kötetek (2016 és 2018)

Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) 2016. Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. ISBN: 978-963-409-074-8. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23500/23532/23532.pdf

Dombi Judit, Farkas Judit, Gúti Erika (szerk.) 2018. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske. ISBN 978-963-9863-57-6. Letölthető: https://mek.oszk.hu/23400/23405/23405.pdf

Összeállította: Fóris Ágota