Alkalmazott nyelvészeti kiadványok

 
MANYE Kongresszusok Előadásai – HAALLT Congress Publications
Akadémiai Kiadó, Budapest
Elérhető: https://mersz.hu/a-manyekongresszusok-eloadasai
 

További információk »»»

 

Alkalmazott nyelvészeti tárgyú hazai folyóiratok

 

Modern Nyelvoktatás

Főszerkesztő:
Nádor Orsolya

Alkalmazott Nyelvtudomány

Főszerkesztő:
Navracsics Judit

Legújabb szám:
XXI. évf. 2. szám
(letölthető)

Fordítástudomány

információ

FORDÍTÁSTUDOMÁNY
Főszerkesztő:
Klaudy Kinga
REPERTÓRIUM 1999-2019
(szerzők szerint)
Across Languages and Cultures
Magyar Terminológia
Magyar Orvosi Nyelv
Beszédkutatás
Iskolakultúra
THL2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata
Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture
 
Hungarológiai évkönyv
a magyar egyetemek hungarológiai műhelyeinek kiadványsorozata 
Intézeti szemle
Pedagógiai módszerek
 
 
Folia Practico-Linguistica 
Alkalmazott nyelvészeti, nyelvpedagógiai, szaknyelvkutatási periodika
 ISN 0134-0492
Budapesti Műszaki Egyetem
Nyelvi Intézet
1971 – 1997 
I. –XXVII. évfolyam
TARTALOMJEGYZÉK
Összeállította:
Sturcz Zoltán
Technikai szerkesztő:
Perényi Józsefné 
 
 
Porta Lingua
A SZOKOE 2002-től, évente megjelenő szaknyelvkutatási, 
szaknyelvoktatási periodikája. Teljes tartalom elérhető az Egyesület 
honlapján.
Modern filológiai közlemények
 
Alkalmazott nyelvészeti közlemények
 
Magyar Jogi Nyelv
A Szerkesztőbizottság elnöke:
Szabó Miklós
Szerkesztőbizottság:
Kurtán Zsuzsa, Láncos Petra Lea, Szabó Miklós, Tamás Dóra, Tóth Judit, Vinnai Edina
ISSN 2560-0249 (Nyomtatott)
ISSN 2560-0257 (Online)
Kiadja: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó

 

 

Alkalmazott nyelvészeti tárgyú hazai kiadványok/sorozatok

 

 

ASZIMMETRIKUS KOMMUNIKÁCIÓ – ASZIMMETRIKUS VISZONYOK
Szerkesztették: Dombi JuditFarkas JuditGúti Erika
A letöltött pdf Acrobat Redader DC -vel vagy bármely webes pdf-olvasóval lapozható két lapos formátumban  olvasható.
ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI MESTERFÜZETEK 1-9.
Szerkesztik: Tóth Szergej, Vass László
Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (2010 – 2016)
Könyv letölthető: Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás (2010)
Vass László: Szemiotikai szövegtani alapismeretek (2010)
Könyv letölthető: Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség (2010)
Tóth Szergej: Nyelv, kép, hatalom (2011)
Voigt Vilmos: Jeltudomány (2011)
Könyv letölthető: Lengyel Zsolt: Pszicholingvisztikai alapismeretek (2012)
Voigt Vilmos: Etnoszemiotika (2013)
Voigt Vilmos: Jelek és vallások (2015)
Annus Gábor, Sulyok Hedvig, Tóth Szergej (szerk.): Írások az anyanyelvi készségfejlesztéshez (2016)
Könyv letölthető: Gaál ZsuzsannaTóth Eszter (szerk.): Tanártovábbképzés több szinten. Szeged: AJ Téka Kiadó, 2018.
FORDÍTÁSOKTATÁS TÁVOKTATÁSBAN
Dróth Júlia (szerk.). 2020. Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban. Budapest, KRE: L’Harmattan, Károli Könyvek. 
Letölthető tartalomjegyzék és előszó
Tudományterületek találkozása. Köszöntő kötet Maráth Judit tiszteletére
Szerkesztette: Fata Ildikó, Tomori Pál Főiskola, Idegen Nyelvi Oktatási Központ, Fischer Márta, BME GTK Idegen Nyelvi Központ. PTE KTK, 2021.
A teljes kötet letölthető innen

 

Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. Budapest:Tinta Könyvkiadó. 2020. 246 pp, ISBN 978 -963-409-246-9
Tartalomjegyzéket lásd itt
Fóris Ágota recenziója letölthető innen
Dodé RékaLudányi Zsófia (szerk.) A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2021. ISBN: 978-963-9074-90-3
A teljes kötet letölthető innen: https://mek.oszk.hu/22100/22157/22157.pdf
 
Fóris Ágota 2020. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (80 p.) 
A teljes kötet (1. kiadása) letölthető innen:  https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/foris_agota_web.pdf
 
Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p., ISBN 978-963-414-516-5  
A teljes kötet letölthető innen: https://www.offi.hu/offi-akademia/kiadvanyok/terminologiastrategiai-kihivasok-a-magyar-nyelvteruleten
A kötetben függelékében magyar nyelven olvasható a „Brüsszeli nyilatkozat a nemzetközi terminológiai együttműködésért” (EAFT, 2002) és a „Terminológiapolitikai irányelvek” (Infoterm, 2005) .

 

Alkalmazott nyelvészeti tárgyú hallgatói kötetek

 

A kötet letölthető. Klippel Rita, Tóth Eszter (szerk.): Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2014. 132. p. ISSN1217 9957 ISBN 978-615-5455-03-2 (nyomtatott) ISBN 978-615-5455-04-9 (elektronikus)

Klippel RitaSulyok HedvigTóth Eszter (szerk.): Nyelvek, kódok, hallgatók Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015. 132. p. ISBN 978 615 5455 15 5