Új könyv: Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés

Megjelent

Sermann Eszter

Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés című könyve

Magyarországon a terminológiai szabványosítás kutatási területként és a nyelvészeti szolgáltatás fontos részeként csak az utóbbi évtizedekben került a figyelem középpontjába. Kötetünk a terminológiai szabványosítás és harmonizáció, valamint a nyelvi közvetítés néhány fontos kapcsolódási pontját tárja fel dokumentumelemzéssel, adatbázisok vizsgálatával és az esettanulmány kutatási módszerének segítségével. A kötet első része a terminológiai munkafolyamatokra és a terminológiapolitikára vonatkozó ISO-szabványok elemzését követően a tolmácsolásra mint szolgáltatásra vonatkozó szabványokat mutatja be. A második rész, a terminológiai adatbázisok értékelésére szolgáló szempontrendszer felvázolása után, magyar nyelven (is) elérhető adatbázisok elemzését tartalmazza, míg a harmadik rész esettanulmányt ír le a spanyolországi fordítástudomány és terminológia kapcsolatáról, valamint a társhivatalos nyelvek területén megfigyelhető terminológiai törekvésekről. A kötetet haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődő nyelvészek, a minőségirányításban és a szabványügyben dolgozó szakemberek, terminológusok, fordítók, továbbá fordítási és terminológiai kurzusok segédanyagaként egyetemi oktatók is.
Sermann Eszter nyelvészetet, fordításelméletet és -gyakorlatot, továbbá terminológiai alapismereteket oktat a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, valamint Fordító és Tolmácsképző Központjában. Kutatási területei a fordítás és a terminológia metszéspontjai, a fordításorientált terminográfia és a terminológiai adatbázisok.