Új könyv: Fordítás és terminológia

Megjelent Fóris Ágota Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat című monográfiája.

Fóris Ágota 2020. Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 211 p., ISBN 978-963-414-743-5, ISSN 2063-3297

A könyv témája fordítás és terminológia kapcsolata, elmélet és gyakorlat viszonya e két kutatási és szakterület között. Az utóbbi években nagy változásokon ment át a fordítói piac: nagyon megnőtt a fordítandó szövegek mennyisége, és alapkövetelménnyé vált a fordítástámogató eszközök használata a fordítási folyamatban. Ez a tendencia a fordítóirodák számára magával hozta a minőségbiztosítási folyamatok bevezetését is, a fordítástámogató eszközök használatának követelményét, a terminológiai adatbázisok építését, és hogy egyre több iroda foglalkoztat terminológust. Az egyéni fordítók számára alapkövetelménnyé vált az új eszközök és módszerek használatának elsajátítása. A könyv célja áttekinteni és leírni a fordítás és terminológia kapcsolatát, a terminológia fordítási folyamatban betöltött szerepét, valamint a terminológiai adatbázisok fordítási folyamat során való felhasználhatóságát.
Magától értetődő, hogy a szövegek terminológiájának megfelelősége, valamint a terminológia alkalmassága nagymértékben meghatározza a fordítás minőségét. Ez a fordítói munka és a fordítási projektfolyamat szempontjából azt jelenti, hogy a fordítónak sikeresen kell kezelnie a terminológiai problémákat mind a forrásszöveg elemzése, mind a célnyelvi szöveg előállítása során, ebből következően a fordítónak és a fordítóirodának is tájékozottnak kell lennie a terminológia elveivel és a terminológiai eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan.