Új könyv a fordításról és a távoktatásról

Megjelent Dróth Júlia szerkesztésében a Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban című egyetemi jegyzet.

A könyv megjelenését a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara „Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás” című kutatási pályázata támogatta. Kiadta a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó.

TARTALOM

Dróth Júlia: Szerkesztői előszó
Dróth Júlia: Fordítástechnikai útmutató a feladatokhoz

FORDÍTÁSTECHNIKA ÉS FORDÍTÁSI GYAKORLATOK
Heltai Pál: Távoktatásra alkalmas fordítási gyakorlatok magyarról angolra
Dróth Júlia: Két angol–magyar fordítási gyakorlatsor – általános és szakmai jellegű szövegek
Vándor Judit: Távoktatás karanténban: tanulságok szubjektíven

SZAKMAI SZÖVEGEK FORDÍTÁSA
Kovács Tímea: Jogi szaknyelvi és fordítási feladatok

SZAKNYELVOKTATÁS FORDÍTÓKNAK
Adorján Mária: Hét szaknyelvi projekt (az Üzleti angol, a Marketing és az Idegenforgalom szaknyelve tárgyakhoz)

IRODALMI FORDÍTÁS
Kiss Zsuzsánna: A „lehetetlen műfaj” kísértésében: Betekintés a Műfordítás mint alkotó írás (1–2.) szemináriumok munkamódszerébe

MAGYAR NYELVHELYESSÉG FORDÍTÓKNAK
M. Pintér Tibor: Magyar nyelvhelyesség fordítóknak

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

  2020 tavaszi félévében a váratlan járványügyi korlátozások miatt azok a tanárok is átálltak a távoktatás valamelyik módszerére, akik korábban nem készültek erre. A fordítóképzésben évek óta gondolkodunk a távoktatás, a kontaktórákat és az egyéni, elektronikus formában küldött tananyagot ötvöző ún. blended learning bevezetésének lehetőségéről. Ez most egyik napról a másikra elvárás, napi gyakorlat lett. A körülményekből adódóan a hamarjában elkészített tananyagok még nem alkotnak egységet a teljes képzés szempontjából, viszont sokat tanulhatunk egymás ötleteiből, módszereiből, a sikerekből és a zsákutcákból.
  Kötetünkben a KRE BA-szintű fordítói specializációjának, valamint szakfordító szakirányú továbbképzésének tanárai ezekből a próbálkozásokból adnak közre néhányat a sokszínűség jegyében: különböző tantárgyakhoz és különböző oktatási célokhoz készített tananyagainkból válogatunk. Heltai Pál kontrasztív nyelvészeti, Dróth Júlia és Vándor Judit fordítástechnikai, Kovács Tímea szakfordítási, Kiss Zsuzsánna műfordítási, Adorján Mária szaknyelvi, M. Pintér Tibor pedig néhány magyar mint célnyelvi távoktatási anyagot mutat be. Ennek megfelelően a leckék célja eltérő, különböző módszereket alkalmaznak: némelyik a fordítói gondolkodásra, más feladatsorok a korpusznyelvészeti és a fordítást támogató számítógépes eszközök alkalmazására, több gyakorlatsor az utószerkesztésre, más tananyagok pedig a nyelvi ismeretek bővítésére, a nyelvi és kulturális hagyományok felkutatására helyezik a hangsúlyt.
  Az itt bemutatott feladatokat csoportjainkban kipróbáltuk, ezek alkották a járvány kezdetén a tananyagunk egy részét, és a hallgatói visszajelzések alapján módszereink megállták a helyüket. Ugyanakkor munkánkat csupán első lépésnek tekintjük a távoktatási módszerek kialakításához vezető folyamatban, a munkatársakkal és a hallgatókkal folytatott eszmecserében.

  Hiszünk abban, hogy visszatérhetünk a normál kerékvágásba, és a jelenléti vagy kevert oktatásban is hasznosítani tudjuk majd a távoktatás tapasztalatait, hiszen mindig is építettünk a hallgatók önálló munkájára a felelős nyelvi közvetítői készségek kialakításában.

Dróth Júlia

In: Dróth Júlia (szerk.). 2020. Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban. Budapest, KRE: L’Harmattan, Károli Könyvek. 7–8.