MANYE

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Új kongresszusi kötetek

Megjelentek a 2021. évben szervezett Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak lektorált tanulmánykötetei. 

A kiadványok elérhetősége:
https://mersz.hu/a-manye-kongresszusok-eloadasai/

Navracsics Judit, Bátyi Szilvia (szerk.) 2022. Nyelveknyelvváltozatokkövetkezmények I. Nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia (A MANYE Kongresszusok Előadásai 13/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 873 7, DOI 9789634548737

Sorozatszerkesztő: Fóris Ágota
Szakmai lektorok: Gráczi Tekla Etelka, Hortobágyi Ildikó, Markó Alexandra, Mády Katalin, Nádor Orsolya, Parapatics Andrea, Pelczéder Katalin
Magyar nyelvi lektorok: Parapatics Andrea, Pelczéder Katalin, Vígh-Szabó Melinda
Idegen nyelvi lektor: Katona László Gábor

TARTALOM

A sorozatszerkesztő előszava (Fóris Ágota)
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_1/#m1033nynyk1_1

A főszerkesztők előszava (Navracsics Judit – Bátyi Szilvia)
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_2/#m1033nynyk1_2

Plenáris előadás

 Navracsics Judit: Két- és többnyelvű fejlődés 5 éves korig
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_4/#m1033nynyk1_4

Nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás

 Arnold-Stein Róbert – Hortobágyi Ildikó: The Hungarian video gamers’ English phraseology and its enriching effect on the Hungarian linguistic diversity
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_18/#m1033nynyk1_18

Balogh Erzsébet: Középiskolás diákok angol nyelvi preferenciája
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_34/#m1033nynyk1_34

Baranyi-Dupák Karina: The way I (should) sound: Hungarian teacher trainees’ reflections on their L2 speech
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_45/#m1033nynyk1_45

Farah Hussain:  English for medical purposes (EMP) at Tartous University in Syria: Balancing between theory and practice
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_58/#m1033nynyk1_58

Asmi Rusmanayanti: Language technology and language learning autonomy of Indonesian students: Needs analysis
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_74/#m1033nynyk1_74

Dedy Subandowo: Linguistic features of Indonesian graduate students’ L2 English academic texts: A comparative study
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_86/#m1033nynyk1_86

Tóth Erzsébet – Boda István Károly: Teaching English as a second language in the three-dimensional space for university students
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_95/#m1033nynyk1_95

Magyar mint idegen nyelv

 Bencze Norbert: Kötőszók diskurzusban. Kötőszóhasználat a megismerkedési dialógusokban
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_102/#m1033nynyk1_102

Brandt Györgyi: A magyar nyelv és kultúra egyik legújabb műhelye a kínai tiencsini egyetemen
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_113/#m1033nynyk1_113

Szabó T. Annamária Ulla: Dalok, zenék felhasználási lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanítása során
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_122/#m1033nynyk1_122

Nyelvhasználat, szociolingvisztika

 Taysir Dridi – Rania Salah: The role of languages in the motivations of educational tourists/students: A case study in Hungary
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_135/#m1033nynyk1_135

 Gazdag Vilmos: Államnyelvi kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvi regiszterekben
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_155/#m1033nynyk1_155

Katona Éva: The commodification of identity among Estonia’s Russian-speaking youth
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_165/#m1033nynyk1_165

Lakatos Aliz: Nyelvi ideológiák vizsgálata romániai magyar egyetemi hallgatók körében
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_173/#m1033nynyk1_173

Rosenberg Mátyás: A nemzetközi morfofonematikus romani ortográfia mássalhangzó-jelölése
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_183/#m1033nynyk1_183

Schulcz Patrik: A szlovákiai magyar nyelvhasználatra jellemző egyes jelenségek vizsgálata egy dél-szlovákiai község képviselő-testületi ülésein készült videófelvételek alapján
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_193/#m1033nynyk1_193

Szentpály Miklós: A szájápolástól a suvickolásig, a (fog)orvos és a beteg nyelvhasználatának eltérései
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_203/#m1033nynyk1_203

Fonetika, fonológia

 Deme Andrea – Markó Alexandra: Hangtani kategóriák és szájtéri orientáció,
avagy tudjuk-e, hogy hol képezzük a beszédhangokat?
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_212/#m1033nynyk1_212

Juhász Kornélia: A nyelvi módok hatása a célnyelvi explozívák zöngekezdési idejére
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_222/#m1033nynyk1_222

Kohári Anna – Deme Andrea – Uwe D. Reichel – Szalontai Ádám – Mády Katalin: Tartalmas és funkciószavak időtartama csecsemőkhöz szóló beszédben
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_230/#m1033nynyk1_230

Neuberger Tilda: Gemináták a fonetikai kontextus tükrében
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_240/#m1033nynyk1_240

Ina Vishogradska-Meyer: Language consequences: phonological tools for semantic variation or how foreign words could become Hungarian
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_248/#m1033nynyk1_248

 Felsőoktatás pedagógiája

 Doró Katalin – T. Balla Ágnes: Milyen a jó tanár? Hallgatói reflexiók a tanárképzés elején
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_259/#m1033nynyk1_259

Márkus Katalin – Fajt Balázs – Dringó-Horváth Ida: A tanult idegen nyelv szerepe a szótárhasználatban és annak tanításában: fókuszban (frissen végzett) nyelvszakos hallgatók
https://mersz.hu/hivatkozas/m1033nynyk1_280/#m1033nynyk1_280

 

Navracsics Judit, Bátyi Szilvia (szerk.) 2022. Nyelveknyelvváltozatokkövetkezmények II. Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 13/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 860 7, DOI 9789634548607.

Sorozatszerkesztő: Fóris Ágota
Szakmai lektorok: Fóris Ágota, Klaudy Kinga, Ludányi Zsófia, Vígh-Szabó Melinda
Magyar nyelvi lektorok: Parapatics Andrea, Pelczéder Katalin, Vígh-Szabó Melinda
Idegen nyelvi lektor: Katona László Gábor

TARTALOM

Brassai-előadás

Dróth júlia Ironically, … A diskurzusjelölő mondatértékű határozók fordítása
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_2/#m1020nynyk_2

Fordítástudomány

Götz Andrea: Frequency of connectives in original and interpreted Hungarian discourse
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_35/#m1020nynyk_35

Juhász-Koch Márta – Sereg Judit: Amit hallunk és amit olvasunk. Nyelvi eltérések a felirat és szinkron szövegében
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_48/#m1020nynyk_48

Klaudy Kinga – Ɖelatović, Sonja: Intertextuális referenciák fordítása angolról magyarra és horvátra
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_67/#m1020nynyk_67

Lesznyák Márta – Bakti Mária – Sermann Eszter: Humán fordítás és utószerkesztés hallgatói szemmel
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_86/#m1020nynyk_86

Skriba Orsolya: Tolmács agyműködés: A és B nyelvi szótérkép
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_103/#m1020nynyk_103

Tóth Ágoston: Egy szó mint száz szám: mit tanulhatunk a neurális nyelvmodellektől a nyelv működéséről?
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_114/#m1020nynyk_114

Terminológia

Papp Eszter – Somogyi Zoltán: Kollaboratív terminológiai munka a Covid1001 önkéntes szakfordítói csoportban
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_125/#m1020nynyk_125

Biró Enikő – Kovács Gabriella – Nagy Imola Katalin: Szókincsváltozások és determinologizáció covid idején
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_135/#m1020nynyk_135

Dér Csilla Ilona: A tudományos recenzió (kritika) és az ismertetés szaknyelvi műfajának vizsgálata
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_149/#m1020nynyk_149

Dodé Réka: Automatikus jogi tárgyszókinyerő rendszer betanító adatbázisának munkálatai
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_157/#m1020nynyk_157

Fóris Ágota: A terminológia mesterszak – hét év jó gyakorlat (2011–2018)
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_171/#m1020nynyk_171

Gaál Péter: Elektronikus, online vagy digitális szótár? – a lexikográfia terminológiai kérdései
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_185/#m1020nynyk_185

Ittzés Dániel – Szabó Mária – Zalatnai Attila – Fogarasi Katalin: 19. századi archív kórboncolási jegyzőkönyvek terminológiai sajátosságai
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_192/#m1020nynyk_192

Klenk Márk: Fordítói terminológiai adatbázisok a gyakorlatban
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_205/#m1020nynyk_205

Varga Éva Katalin – Zimonyi Ákos – Indig Balázs – Sárközi-Lindner Zsófia – Palkó Gábor: Durva influenza vagy veszélyes világjárvány? A Covid19 terminológiája a médiában
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_215/#m1020nynyk_215

Retorika, kognitív nyelvészet, pragmatika

Lózsi Tamás: Járványretorika: A retorikai (diskurzus)elemzés a médiaszövegek vizsgálatában
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_228/#m1020nynyk_228

Aradi Csenge: A gondolkodási folyamatok konceptualizációja a magyar nyelvben: az ész és az elme fogalmaink metaforizációja
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_238/#m1020nynyk_238

Ürmösné Simon Gabriella: A kommunikatív stratégia, az indulatszavak, a káromkodó lexémák és a gyorsbeszéd-folyamatok vizsgálata egy görög-magyar kétnyelvű korpuszban
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_245/#m1020nynyk_245

Interkulturális kommunikáció, névtan

Jámbor Emőke – Ligeti Judit: Kulturális elemek az olasz és spanyol nyelvkönyvek szövegeiben
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_255/#m1020nynyk_255

Slíz Mariann: A tulajdonnevek fordítása mint a fiktív többnyelvű világok újrateremtésének eszköze
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_270/#m1020nynyk_270

Takács Judit: Márkanevek közszói használatának különleges esetei
https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_279/#m1020nynyk_279