MANYE

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Muráth Judit köszöntése

Könyvbemutató
TUDOMÁNYTERÜLETEK TALÁLKOZÁSA
Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére

Szeretettel meghívjuk a MANYE Fordítástudományi Szakosztály #TransPub sorozat könyvbemutató rendezvényére.

Időpont: 2021. április 16. (péntek)
Kezdés: 15.30
Helyszín: ZOOM

Link: https://zoom.us/j/92895717622?pwd=QVpOQlFkNS9Vc0xXQ09xNFZ6aGlMdz09
 

Tudományterületek találkozása. Köszöntőkötet Muráth Judit tiszteletére.

Szerkesztette: Fata Ildikó, Tomori Pál Főiskola, Idegen Nyelvi Oktatási Központ, Fischer Márta, BME GTK Idegen Nyelvi Központ. PTE KTK, 2021.

 

Tartalomjegyzék

Kiadói köszöntő
Szerkesztői köszöntő
Tabula gratulatoria
I. Lexikográfia –Szaklexikográfia
Eőry Vilma: (MTA, Szótári Munkabizottság) Köszöntő MuráthJudit születésnapjára
Dobos Csilla: Idősödéstudomány és szaklexikográfia. Az idős emberek megnevezésére használt kifejezések terminológiaimegközelítésben
Fata Ildikó: Tanulói szótárak: jelen és jövő
Hollós Zita: WLWF & EMLex imTandem. Kleine lexikographische Fachwörterbuchdidaktik, oder Einsatzmöglichkeiten des Fachwörterbuchs WLWF im Masterstudium EMLex
Kriston Renáta:Osztrák–magyar szótár: koncepció ésekvivalenciaviszonyok
Magay Tamás: Egy gyakorló szakszótáríró tapasztalatai

II. Szaknyelvkutatás –Szaknyelvoktatás

Sárvári Judit (Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete): Köszöntő Muráth Judit 75. születésnapja alkalmából
Csák Éva: Az elmúlt évtized leggyakoribb neologizmusai a turisztikai szövegfajták vonatkozásában
Mátyás Judit: A szaknyelvoktatás és a szakmai nyelvvizsga jelentősége közgazdász hallgatók számára
Misad Katalin: Szlovákiai magyar hivatali szövegek lexikai és szintaktikai sajátosságai
Seidl-Péch Olívia: Hogyan segítheti a szaknyelvek oktatása a terminológiai konzisztencia tudatosítását
Szöllősy Éva: A nők a Magyar Nyelvőrben 1872-től 1914-ig

III. Fordítástudomány –Fordításoktatás

Dróth Júlia (MANYE,Fordítástudományi Szakosztály): Inspiráció és csapatmunka – Köszöntő Muráth Judit születésnapjára
Dróth Júlia: A tudatos ellenőrzés jelentősége a szakfordításban
Fischer Márta: A terminológiai kompetencia fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a terminusok fordítási stratégiáira
Klaudy Kinga: A fordításspecifikus explicitációról húsz év után

IV. Terminológiaelmélet –Terminológiamenedzsment

Christian Galinski(Infoterm): Infoterm und Terminologie in Ungarn – Eine persönliche Geschichte
Arató Balázs: Egy adatbázis születése
Christian Galinski: The evolution of human communication and terminology
Klaus-DirkSchmitz: Definitionen in Termbanken

Idegen nyelvű absztraktok

Válogatott bibliográfia Muráth Judit írásaiból (összeállította: Bérces Edit)

 

A teljes kötet letölthető innen