Magyar Jogi Nyelv folyóirat

A MANYE honlapjáról is elérhető a Magyar Jogi Nyelv folyóirat.

Kiadja a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

A Szerkesztőbizottság elnöke: Szabó Miklós; Szerkesztőbizottság: Kurtán Zsuzsa, Láncos Petra Lea, Szabó Miklós, Tamás Dóra, Tóth Judit, Vinnai Edina

A folyóirat évente kétszer jelenik meg és fórumot biztosít minden olyan törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó, e hagyományokhoz méltó válaszok megfogalmazására irányul. A szerkesztők alapvetően nem a nyelvre mint tárgyra irányuló szakjogtudományi folyóiratot, hanem a jogi nyelvre mint szaknyelvre – egy hivatás és egy közösség közös nyelvére – irányuló szakmai-közéleti orgánumot kívánnak meggyökereztetni.

Elérhető innen