Letölthető könyvek a KIADVÁNYOK rovatban
 

Fóris Ágota 2020. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (80 p.) 

A teljes kötet (1. kiadása) letölthető innen
 
 

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p., ISBN 978-963-414-516-5  

 
A teljes kötet letölthető innen
 
A kötetben függelékében magyar nyelven olvasható a „Brüsszeli nyilatkozat a nemzetközi terminológiai együttműködésért” (EAFT, 2002) és a „Terminológiapolitikai irányelvek” (Infoterm, 2005) .