Lengyel Zsolt-terem a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon
2023. január 18-án
Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja és Navracsics Judit dékánasszony jelenlétében
átadták a valamikori Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék alapítója, a kar volt dékánja emlékére szentelt
Lengyel Zsolt-termet.

Az avatáson az egyetemi munkatársak, a szakma képviselői és a család osztotta meg egymással az emlékeiket. Meleg szavakkal emlékeztek meg Lengyel Zsolt professzorról nyelvésztársai, így többek között Navracsics Judit, Klaudy Kinga, Pléh Csaba, Tóth Szergej, Bácsi János, Prószéky Gábor, Hortobágyi Ildikó, Bátyi Szilvia.

 

A teremben helyezték el Lengyel Zsolt professzor könyveit, melyet a család adományozott az egyetemnek abban a reményben, hogy segítségére lesznek a mindenkori hallgatóknak, kutatóknak.

A termet nagyalakú, Lengyel Zsolt tudományos és szervezőmunkájához kapcsolódó tablók díszítik. Szerkesztője: Annus Gábor.

Lengyel Zsolt 1992-től volt a Pannon Egyetem professzora, 2009-től professor emeritus. 1993-ban létrehozta az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket. 1996-ban az ő szakmai felügyeletével indult a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. 2001-ben alapította meg az ERIH+ listás Alkalmazott Nyelvtudomány c. szakfolyóiratot, melynek főszerkesztője lett. 2002-ben létesítette és indította az alkalmazott nyelvészet szakot, 2006-ban a mesterszakot. Számos hazai és külföldi egyetemen oktatott meghívással. Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság titkára, a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnöke volt. 1998-2002. között dékán. 2002-ben akkreditáltatta a Pannon Nyelvvizsgarendszert. Tudományos és szakmai közéleti tevékenységét az egész ország nyelvésztársadalma elismerte.

Lengyel Zsolt professzor úr a magyarországi pszicholingvisztikai kutatások egyik úttörője, gyermeknyelvkutató, számos könyv szerzője és szerkesztője. A Gyermeknyelv című könyvét nívódíjjal jutalmazták.