MANYE

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Konferencia az MTA Modern Filológiai Társaság alapításának 40. évfordulójára.

Nyelvünkben élünk.

Jelentéseken innen és túl

Konferencia az MTA Modern Filológiai Társaság alapításának 40. évfordulójára.

2023. június 22., ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem.

Ülésvezető: Gadányi Károly

9.50 Konferencia megnyitó – Nagy Sándor elnök

10.00 – 10.20 Gósy Mária: Átprogramozott szójelentések a spontán beszédben

10.20 – 10.40 Klaudy Kinga: A jelentések felbontása és összevonása a szótárakban, az emberi és a gépi fordításokban

10.40 – 11.00 Balázs Géza: Tudatalatti a nyelvben. „A nyelv olyan, mint a jéghegy” (Lotz János)

11.00 – 11.20 Veszelszki Ágnes: Nyelvünkben a mesterséges intelligencia

11.20 – 11.40 Zoltán András: Jelentéstani kérdések régi szláv jövevényszavaink köréből

11.40 – 12.00 Bárány Erzsébet ‒ Gazdag Vilmos: Kontaktushatások a kárpátaljai magyar és ruszin nyelvváltozatokban

12.00 – 12.20 Lesfalvi Tibor: A dualizmuskori nemzetiségi egyletalapítás jogi környezete

12.20–12.40   Zachar Viktor: A hallgatói kérdések jelentősége a szakfordítóképzésben

12.40 – 13.00 Szakály Szilvia: A „Z” generáció elvárásai (fordításban olvasható) irodalmi művek nyelvi megformáltságára vonatkozóan

13.00 – 13.20 Benő Attila – Nagy Sándor István: Romániai magyar műfordításirodalom 1919–1944 között