Klaudy Kinga köszöntése

2015 óta az ENSZ február 11-ét a tudós nők napjának jelölte ki, hogy ezzel is próbálja előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és azt a gondolatot, hogy a nők és lányok a tudomány különböző ágaiban való részvételükkel és kiválóságukkal előbbre vihetik a világot.

AKJournals, amely portfólióján keresztül szoros kapcsolatokat ápol a tudományos közösséggel megragadta az alkalmat és köszönetét fejezte ki női főszerkesztőinek az adott folyóiratok vezetésében végzett kemény munkájukért és a folyóiratok hírnevéhez való hozzájárulásukért. Az AKJournals nemcsak az adott folyóiratokkal kapcsolatos sikereik miatt büszke rájuk, hanem azért is, mert saját szakterületük elismert személyiségei. A folyóirat tisztelete jeléül a főszerkesztő hölgyekről egy rövid szakmai bemutatkozást és portrét közöl a honlapján.

A tudós nős között van Klaudy Kinga, a MANYE egyik alapítója, hosszú éveken keresztül az elnökasszonya.

Kinga KLAUDY: founding editor-in-chief of Across Languages and Cultures, a multidisciplinary journal for translation and interpreting studies. She holds a PhD, a habilitation, and a DSc degree in linguistics and is currently a professor emerita at the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. She is mostly known for her pioneering work in translation studies in Hungary (she has published 20 monographs and edited volumes and dozens of articles) as well as her organizational activities in tertiary education (i.e., founding and leading the Department of Applied Linguistics at the University of Miskolc and the Translation Studies Doctoral Program at the Doctoral School of Linguistics, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University).

KLAUDY Kinga: az Across Languages and Cultures című, fordítással és tolmácsolással foglalkozó multidiszciplináris folyóirat alapító főszerkesztője. Nyelvészetből szerezte meg a PhD fokozatát, habilitált, akadémiai nagydoktor. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzor emeritusza. Magyarországon leginkább a fordítástudományok terén végzett úttörő munkásságáról (20 monográfiát és szerkesztett kötetet, valamint több tucatnyi cikket publikált), valamint a felsőoktatásban végzett szervezői tevékenységéről ismert, (pl. megalapította és vezette a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékét és most is vezeti az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Fordítástudományi Doktori Programját).