Elnöki körlevél. 2023. január

Kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy levelünkben tájékoztassuk Önöket néhány aktualitásról a MANYE tevékenységével kapcsolatban.

  1. január 25-én tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a „kis-MANYE” néven is ismert Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Fordulatok a fordítástörténetben Cicerótól a CAT-ig címmel, amelynek a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézete adott otthont. Ezt követően 2022. április 11-én tartottunk online szakmai napot, amelynek témája a tudománykommunikáció volt.

2022-ben is megjelent a Modern Nyelvoktatás. Az egyesület folyóiratának ez a huszonnyolcadik évfolyama, amely 2021 óta elektronikus formában jelenik meg. A májusi 1–2. szám és a decemberi 3–4. szám szabadon elérhető az interneten (https://manye.hu/modern-nyelvoktatas/). Ugyanitt a korábbi évfolyamok elektronikus változata is megtalálható.

A 2021-ben rendezett XXVIII. MANYE Kongresszus válogatott előadásainak írásbeli, lektorált anyaga az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) online rendszerében jelent meg tanulmánykötetként 2022 végén. A kötetekben megjelenő publikációk adatait a kiadó egy-két héten belül rögzíti az MTMT-ben. (Kérjük, hogy senki ne rögzítse maga az adatokat, hogy a duplumokat elkerüljük!) A kötetek adatai: Navracsics Judit – Bátyi Szilvia (szerk.) 2022. Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények I–II. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 13/1., 13/2.) Akadémiai Kiadó, Budapest.

A korábbi MANYE kongresszusok megjelent tanulmányköteteinek adatai elérhetőek a MANYE honlapján (https://manye.hu/kongresszusok/). A korábban publikált nyomtatott köteteket az Országos Széchenyi Könyvtár pdf formában, online elérhetővé tette a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatás keretében (www.mek.oszk.hu).

Az idén is számos szakmai programot szervezünk részben az egyesület teljes tagsága számára, részben a szakosztályaink keretein belül.

A 2023-as év kiemelkedő rendezvénye lesz a XXIX. MANYE Kongresszus, amelyet a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetével közösen szervezünk. A kongresszus tervezett időpontja 2023. március 17–18., helyszíne pedig a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37–43.). A kongresszus 1. körlevele elérhető a MANYE honlapján (https://manye.hu/hirek/manye-xxix-elso-korlevel/). A jelentkezés és az absztraktok beküldése már megkezdődött, a regisztráció határideje 2023. február 24. Minden további tudnivaló megtalálható a kongresszus honlapján (https://semmelweis.hu/szaknyelv/manye-xxix/), az új információkat pedig időben küldeni fogjuk. Kérjük, hogy a kongresszus részvételi díját a kongresszus számlaszámára fizessék be – ez nem azonos a tagdíj számlaszámával.

A kongresszussal egy időben tartjuk majd az egyesület 2023. évi közgyűlését. Az egyesület alapszabálya szerint a választmány és a vezetőség mandátuma öt évre szól, és a jelenleg érvényben lévő megbízások 2023-ban lejárnak. Ezért az idei év közgyűlésének fontos feladata lesz a MANYE választmányának tisztújítása, ahol számítunk tagtársaink aktív részvételére.

A MANYE idei évi tagdíjának összege változatlanul 5000 Ft. A tagdíj befizetése egész évben lehetséges, azonban célszerű minél hamarabb befizetni, mert ezzel válik lehetővé a kedvezményes részvétel a XXIX. MANYE Kongresszuson 2023 márciusában.

A tagdíjat átutalással lehet befizetni. Átutalási számlaszámunk a következő:

ERSTE BANK HUNGARY RT.
11654005 – 04640300 – 54000006
A számlázási cím: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 1088-Budapest, Múzeum krt. 4/F.

Egyesületünk tagjai a kedvezményes kongresszusi részvételi díj mellett naprakész információkhoz juthatnak a levelezőlistánk segítségével. Tagságunknak lehetősége van arra, hogy az egyesület keretein belül működő három szakosztály munkájában és rendezvényein részt vegyen. A tagdíjak befizetése teszi lehetővé nyílt hozzáférés biztosítását a Modern Nyelvoktatás folyóirathoz, és ezzel elősegíti a magyar alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia tudományos és szakmai eredményeinek széles körű terjesztését. A MANYE tevékenységéről bővebb információt találnak a honlapunkon.

Köszönjük, hogy tavaly is számos kollégánk ajánlotta fel adója 1%-át a MANYE számára. 2021-ben az adó 1%-ából 64.227 Ft folyt be, amit ezúton is köszönünk minden kedves tagtársunknak. A felajánlásra 2023-ban is lehetőség van, kérjük, hogy éljenek vele. Ezt a következő adatok feltüntetésével tehetik meg:

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)
adószám: 18927254-1-42.

Az egyesület levelezési címe:
Tomori Pál Főiskola
Dr. Fata Ildikó
1223 Budapest
Művelődés u. 21–27.

Egészségben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk tagtársainknak.

Üdvözlettel,

Prószéky Gábor Sárdi Csilla
a MANYE elnöke A MANYE főtitkára

 

 

Budapest, 2023. január 10.