Beszámoló az Alkalmazott nyelvészeti szakmai napról és MANYE-közgyűlésről

Tisztelt Kollégák!

2024. április 12-én került sor a 2024. évi Alkalmazott nyelvészeti szakmai napra a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) és a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének szervezésében a KRE BTK Reviczky utcai épületében. A szakmai nap témája „Szakmai kommunikáció, interkulturális kommunikáció, tudásmenedzsment” volt. Az érdeklődők három előadást hallgathattak meg a témában jártas szakemberektől: Ablonczyné Mihályka Lívia (SZIE, Győr), Borgulya Ágnes (PTE, Pécs) és Konczosné Szombathelyi Márta (SZIE, Győr) adtak elő.

A szakmai előadásokat a MANYE éves közgyűlése követte. Ennek keretében került sor a MANYE 2024. évi tiszteleti tagjának köszöntésére. A tiszteleti tagságot a MANYE választmánya idén Ablonczyné Mihályka Líviának, a győri Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárának ítélte oda az alkalmazott nyelvészet terén végzett kutató- és oktatómunkájáért. A közgyűlésen elhangzott még Prószéky Gábor professzornak, a MANYE elnökének születésnapi köszöntése 70. születésnapja alkalmából. A köszöntő beszédet Sárdi Csilla, a MANYE alelnöke tartotta.

A közgyűlésen megtörtént a 2025. évi MANYE Kongresszus szervezőjének és helyszínének kihirdetése is: Lehocki-Samardžić Ana az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának képviseletében bejelentette, hogy a XXX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus megrendezésére 2025. április 14–15-én kerül sor az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Szeretettel várjuk Önöket a MANYE további rendezvényein is!

Üdvözlettel:

Sólyom Réka

a MANYE főtitkára