Alkalmazott nyelvészet a 21. században

Az Akadémiai Kiadó gondozásában monográfiasorozat indult Alkalmazott nyelvészet a 21. században címmel, Bóna Judit és Csizér Kata szerkesztésében. 

A monográfiasorozat célja az, hogy bemutassa az alkalmazott nyelvészeti kutatások legfrissebb hazai eredményeit, kutatási irányait kapcsolódva a társtudományokhoz (a nyelvészet más területei, pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, antropológia, szociológia, mérnöki tudományok). Az alkalmazott nyelvészet fogalmát a legtágabban értelmezi, így a kötetek a nyelvészet legkülönfélébb területeit érintik, a közös bennük az, hogy valós gyakorlati problémákat kutatnak, és próbálnak választ adni a felmerülő kérdésekre.  

A sorozat kötetei magyar vagy angol nyelven jelennek meg eBook formájában. Az első három kötet témái a tolmácsolás, az anyanyelv-elsajátítás, illetve az idegennyelv-tanulás:

Horváth IldikóTolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia 

Krepsz ValériaA spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban 

Albert ÁgnesStories students tell: Creativity and narrative task performance

 

A kötetek elérhetők itt, a mersz.hu-n