MANYE

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
A MANYE Fordítástudományi Szakosztály beszámolója 2021

Elkészült a MANYE Fordítástudományi Szakosztály 2021. évi beszámolója.

A 2021. január 28–i szervezőbizottsági megbeszélésen Dróth Júlia elnök bejelenti, hogy nyugdíjba vonulása miatt lemond elnöki tisztségéről és a két társelnökre és – Robin Edinára (ELTE) és Seidl–Péch Olíviára (BME) – bízza a szakosztály vezetését. Ezen a megbeszélésen előkészítettük a 2021. május 28–i MANYE Fordítástudományi Kutatások I. konferenciánkat, mely a minden év május végén megrendezendő konferenciasorozat első eleme.

  1. február 4–én szakosztályunk részt vett a XIII. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, ahol a tolmácsoláskutatás és a tolmácsolás oktatás került előtérbe. Egy plenáris előadás keretében Szabó Csilla (BME) és Bakti Mária (SZTE) vezették fel a témát, majd a szakosztály által szervezett tolmács szekcióban további előadások hangzottak el. A szakosztály egy további szekciójában, a tanár– tanár találkozók sorozathoz illeszkedve az online térben megrendezett tolmács záróvizsgák tapasztalatait összegezték a résztvevők.

  2. május 28–án megrendeztük a MANYE Fordítástudományi Kutatások I. első szakosztályi konferenciát. A konferencia legfőbb célkitűzése olyan tudományos fórum biztosítása, ahol lehetőség nyílik hazánkban a tudományterületen született kutatások bemutatására (beleértve a PhD kutatásokat is), illetve a tudományos diskurzusra. A konferencia profiljába a nyelvi közvetítéshez kapcsolódó tudományterületek (fordítás–, tolmácsolás– és terminológiakutatás) valamelyikén végzett tudományos kutatások illeszkednek. Első konferenciánkon 7 aktív PhD hallgató, az ELTE Fordítástudományi Doktori Programban végzett 5 tanár és 5 külsős adott elő.

Az őszi félévben, 2021 októberében online vezetőségi, majd szervezőbizottsági ülést tartottunk. Ezen kialakítottuk a szakosztály 2022–re vonatkozó terveit, melyek között kiemelt figyelmet kaptak a szakosztályt érintő 2022–es konferenciák (Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, KRE Fordításoktatási szakmai nap, TransELTE, Fordítástudományi Kutatások II.). Megterveztük, hogy a szakosztályi konferenciát 2022. május 27–én tartjuk online formában. A szakosztály 2022–es tervei között szerepel egy fordításkutatást támogató módszertani kötet kiadása is, melyben az egyes területeken végzett kutatásokhoz kapnak a doktoranduszok módszertani útmutatót.

2020 decemberében új online eseménysorozatot indított útjára a szakosztály. Csatár Péter (DE) vezetésével és Valentinyi Klára (SZIE) közreműködésével a #transpub online eseményei az év során rendszeresen jelentkeznek a szakosztály érdeklődési körébe tartozó könyvek bemutatásával. A tavaly bemutatott könyvek között szerepel az Iránytű a tolmácsolás oktatásához – A kompetenciafejlesztés új fókuszai (szerk: Szabó Csilla, Bakti Mária), a Távolléti oktatás a fordító– és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID–19 idején (szerk: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina), a Tudományterületek találkozása. Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére (szerk: Fata Ildikó, Fischer Márta), a Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat. (Fóris Ágota), A műfordítás–oktatás kérdései (szerk: Csikai Zsuzsa – Kóbor Márta), a Tolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia (Horváth Ildikó) és az Explicitáció és tolmácsolás (Bakti Mária). Az eseményekről készült felvételek utólag is megtekinthetők a szakosztály Youtube csatornáján, az egyes könyvbemutatókhoz tartozó linkek elérhetőek a forditastudomany.hu weboldal #transpub menüpontja alatt.

Az online megjelenő Fordítástudomány folyóirat archív számai 2005–től érhetőek el az MTA KIK honlapján, ahol megtalálható továbbá a folyóirat 1999 és 2021 közötti repertóriuma is. A

2021–es évben bevezetett közös, online elérhető konferencianaptár használata hozzájárult ahhoz, hogy a szakosztály tagjainak érdeklődésére számot tartó konferenciák időpontjait egymástól lehetőleg távolabbi időpontokra tervezzük.

A szakosztály társelnökei: Robin Edina, Seidl–Péch Olívia