MANYE

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

MANYE XXIX. Második körlevél

A XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (2023)
második körlevele

Read More

Lengyel Zsolt-terem a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon 2023. január 18-án Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja és Navracsics Judit dékánasszony jelenlétében átadták a valamikori Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék alapítója, a kar volt dékánja emlékére szentelt Lengyel Zsolt-termet.

Read More

Új kongresszusi kötetek

Megjelentek a 2021. évben szervezett Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak lektorált tanulmánykötetei. Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények I. Nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia; Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II. Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan.

Read More

Elnöki körlevél. 2023. január

A 2023. január 10-én kelt elnöki körlevélben néhány aktualitásról olvashatunk a MANYE tevékenységével kapcsolatban.

Read More

29th CONGRESS OF HUNGARIAN APPLIED LINGUISTICS

CALL-MANYE XXIX-29th CONGRESS OF HUNGARIAN APPLIED LINGUISTICS,on 17-18 March 2023.

Read More

Új könyv: Tünettan és identitás

MEGJELENT: Tóth Szergej: Tünettan és identitás. Szemiotikaközeli albumkönyv című kötete az AJ TÉKÁ Kiadó (SZEGED) gondozásában. 312. oldal. Félezernél több illusztráció. 10 fejezet. Lektor: Bagi Ibolya. Olvasószerkesztő: Sinkovics Balázs.

Read More

MANYE XXIX. Első körlevél

A XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (2023) első körlevele. Tartalom: A program- és szervezőbizottság névsora; A jelentkezés feltételei; A tudományos program  (előadások, absztraktok); A tervezett szekciók.

Read More

MANYE kötetek a MEK felületén

Manye kongresszusi kiadványainak elérhetősége a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén.

Read More

Teolingvisztikai konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Nemzetközi Teolingvisztikai Munkacsoporttal (Internationaler Arbeitskreis Theolinguistik) együttműködve nemzetközi konferenciát rendez
„Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében”
címmel.

Read More

Elhunyt dr. Posgay Ildikó

Dr. Posgay Ildikó, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Nyelvtudományi Intézet (jelenleg Nyelvtudományi Kutatóközpont) nyugalmazott tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a MANYE (korábbi) tagja, 2022. július 6-án, életének 76.

Read More