Jelenlegi hely

A MANYE mint szervezet

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete 1993-ban jött létre Szépe György professzor kezdeményezésére. Célja elősegíteni és támogatni az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve a magyarnak anyanyelvként és idegen nyelvként való oktatásáét. E célkitűzés magába foglalja általában a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokat, oktatást, képzést és továbbképzést. Az egyesület képviselni kívánja a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeit belföldön és külföldön. Tudatosítani kívánja a magyar társadalom minden rétegében az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát. Saját eszközeivel is nyilvánosságra kívánja hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

TAGSÁGI INFORMÁCIÓK

Az egyesület rendes tagja lehet minden alkalmazott nyelvész és nyelvtanár, aki az egyesület célját elfogadja, és annak érdekében kíván munkálkodni.

Az egyesület minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában. A szavazati joggal rendelkező tagok javaslatot tehetnek a választmány tagjainak személyére.

Az egyesület minden tagjának joga, hogy részt vegyen az egyesület által szervezett programokban, az egyesület által meghatározott feltételekkel bekapcsolódjon az egyesület tudományos, kutatási, oktatási munkájába részesüljön az egyesület által kiadott, elkészített kiadványokból megismerje az egyesület által végzett tudományos munka és kutatómunka eredményeit.

A MANYE tagjai egyúttal a FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tagjai is egyben.

A TAGDÍJ

A tagdíjat belépéskor, illetve az év folyamán folyamatosan kell befizetni. A tagdíj éves összege 4500 Ft.

A tagdíjat az alábbi számlaszámra kell banki vagy postai átutalással befizetni:

ERSTE BANK ZRT.
11654005 - 04640300 - 54000006
A befizetett tagdíjakról számlát utólag állítunk ki.

SZOLGÁLTATÁSOK

A 2003. évtől a MANYE kiépítette a tagsági adatbázist, és elektronikus levelezőrendszert működtet, amely fontos lépés a tagsággal való kapcsolattartás modernizálásában.

A MANYE honlapja (www.manye.hu) nyilvános, mindenki számára elérhető, és naprakész információkat biztosít az oktatók és kutatók számára. A szervezett szakmai programok nagy nyilvánosság számára biztosítanak tájékozódási lehetőséget, nem csak a programokon történő személyes részvételen keresztül, de elektronikus formában küldött tájékoztatók, valamint a honlapon történő elérhetőségük következtében.

A Modern Nyelvoktatás című folyóiratot 2003. évtől az egyesület minden tagja megkapja. Ez azért lényeges, mert az egyesület célkitűzéseivel összhangban jelentős szakmai információs szolgáltatást jelent a tagok számára. A Modern Nyelvoktatás a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokról, oktatásról, képzésről és továbbképzésről is jelentet meg tanulmányokat. Az egyesületi folyóirat az egyesületi hírek révén tájékoztatja a nyelvészeket és nyelvoktatókat a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeiről és érdekvédelméről. Tudatosítani kívánja az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát. Nyilvánosságra kívánja hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

A MANYE minden évben, változó helyszíneken megrendezi az országos Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust. A résztvevők száma 300-400 körül van. A kongresszusokon az alkalmazott nyelvészet tágabb felfogásának megfelelően az alkalmazott nyelvészet minden ága önálló szekcióval képviseli magát: nyelvpolitika, fordításelmélet, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, interkulturális kommunikáció, nyelvpedagógia, szaknyelvoktatás és kutatás, magyar mint idegen nyelv oktatása és kutatása, számítógépes nyelvészet.

A MANYE Kongresszusok anyaga minden évben megjelenik könyv vagy könyv és CD formájában. A kongresszusi kötet mindig a következő évi kongresszusra készül el, ott lehet átvenni vagy megvásárolni. A korábbi kongresszusok anyaga is megszerezhető, a honlapon feltüntetett egyetemi ügyintézőknél.

A MANYE szoros kapcsolatot tart fenn az MTA I. Osztály Nyelvtudományi Bizottságának Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságával.